döyülmə

döyülmə
«Döyülmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • döyülmək — məch. 1. Əl və ya başqa bir şeylə vuraraq əziyyət verilmək; kötəklənmək, əzişdirilmək. Bərk döyülmək. – Bir də görürdün <Dəli Səməd> döyüldüyü yerdə, gözləri yaşlı qəhqəhə çəkib gülürdü. Ç.. <Əhməd:> Təqsir onda, amma döyülən mən. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həşəm — is. 1. Döyülmək üçün dərzdən açılıb xırmana tökülən taxıl. . . Vələ qoşulmuş öküzlər, atlar həşəmin üstündə günortaya qədər hərlənir, birtəhər dəni küləşdən ayıra bilirdilər. B. Bayramov. Həşəm etmək – taxılı dərzlərdən açıb döyülmək üçün xırmana …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vurulmaq — 1. məch. 1. Zərbə endirilmək. Ağac ilə vurulmaq. // Döyülmək, kötəklənmək. 2. Çalınmaq, qaxılmaq, soxulmaq. Paya vurulmaq. Taxtaya iki mıx vurulmuşdur. 3. Güllə ilə vurulub öldürülmək. Ovda ikicə quş vuruldu. – Üzvlərdən Hacı Mirzə Həsən vuruldu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bir — burum: (Ağdam, Bakı, Bərdə, Qazax, Şuşa, Tərtər) bir dəfə, bir qədər, bir az (“qaynamaq” feli ilə işlənir). – Qoy bir burum qaynasın, sora götü (Ağdam); – Bir burum qaynıyannan sora götürüf onu süzürsən (Şuşa) ◊ Bir çala (Qazax) – bir az, bir… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • köçəl — I (Cəbrayıl, Cəlilabad, İmişli, Kürdəmir, Mingəçevir, Salyan, Zəngəzur, Zəngilan) xırmanda tamam döyülməyib əzilmiş halda qalan sünbül. – A:z, o köçəli qırağa tögginən ki, taxıla qarışmasın (Cəbrayıl); – Bığdanı dö:rdüg, so:rırduğ, bığdasın… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qo:zar — (Qazax) vəlin altında döyülməyib qalmış sünbüllər. – Qo:zarı əzməx’ lazımdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ləmə — I (Ağdam, Bakı, Quba, Lənkəran, Ordubad, Salyan, Şamaxı) rəf. – Kasaları, çiniləri yudurt ləmə yığdırt (Ağdam); – Ləmədə kasa var (Bakı); – Yuyulmuş qabları ləməyə düz (Salyan); – Get ləmədən qatığı gəti (Ordubad); – Tabağı ləmədən çıxart… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • maηsır — əti bağlamax: (Gədəbəy) fır əmələ gəlmək. – Öküzün hər yeri döyülməx’dən maηsır əti bağle:f …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • potqa — (Ağdam, Xocavənd, Qazax, Tovuz) vəlin altında döyülməyib qalan sünbül. – Taxılı döyüf şaneynan so:ururux, potqası bir yana tüşür, duru taxılı bir yana (Ağdam) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • potqalamax — (Ağdam) vəlin altında yaxşı döyülməmiş taxılı bir yerə yığmaq, toplamaq. – Taxılı so:urannan soηra onu potqalıyırdıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”